Ümraniye Escort Bayanlar

Olsun ya da olmasın erkek escort ve dişi beyinlerin insanlık tarihi boyunca çok tartışma konusu olmuştur farklıdır. Her iki cinsiyete göre beyinleri arasındaki farklılıklarla ilgili tüm teorik tartışmaların yanı sıra, erkeklerin ve kadınların beyinlerinin aslında her bakımdan olmasa da yapısal ve işlevsel açıdan farklı olduklarını gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır.